Barion Pixel

Népegészségügyi termékadó 2022.07.01

Népegészségügyi termékadó 2022.07.01

Részlet a M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 93. számából.

“7. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény szabályaitól való eltérés
13. § (1) A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Neta tv.) 1. §-ától eltérően a Neta tv.
alkalmazásában
a) VTSZ szám: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúra 2022. május 15-én
hatályos szövege szerinti vámtarifaszám;
b) szörp: a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti gyümölcsszörp, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti víz- és
kivonat alapú szörp, valamint a 2106 VTSZ szám alá tartozó, ital előállítására használatos, a megnevezésére
jellemző ízű és illatú készítmény, amelyet cukorból, cukorszirupból vagy édesítőszerből, ízesítőanyagok,
adalékanyagok vagy ezek kombinációjának hozzáadásával állítottak elő.
(2) A Neta tv. 2. §-ától eltérően népegészségügyi termékadó-köteles a 2. mellékletben meghatározott, előrecsomagolt
termék.
(3) A Neta tv. 6. §-ától eltérően az adó összegét a 2. melléklet szerinti táblázatban meghatározott adómérték
alkalmazásával kell megállapítani.
(4) A Neta tv. 10/A. § (5) és (6) bekezdése nem alkalmazható.
(5) E § tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

A népegészségügyi termékadó-köteles termék
A B C
1. Adóköteles termék Adómérték
2. a) Üdítőital
3. aa)
a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és
cukortartalma meghaladja a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget, vagy
hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a
– legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok,
gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint
– legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek
kivételével
23 forint/liter
4. ab)
a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó – energiaitalnak, szörpnek nem
minősülő – olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert
tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és
cukortartalma a 8 gramm cukor/100 ml mennyiséget nem haladja meg, a
– legalább 50 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó nektárok,
gyümölcslevek és zöldséglevek, valamint
– legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek
kivételével
8 forint/liter
5. ac)
a szörp, mely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és
édesítőszert egyaránt tartalmaz, a
– a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
– a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével
310 forint/liter
6. ad)
a szörp, mely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
a 8 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, a
– a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti kivonatalapú szörpök, valamint
– a legalább 50% gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó szörpök
kivételével
105 forint/liter
7. b) Energiaital
8. ba)
a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-xantint tartalmaz,
ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevője
tartalmazza, és metil-xantin-tartalma meghaladja a 15 milligramm
metil-xantin/100 milliliter mennyiséget
65 forint/liter
9. bb)
a 2009, 2202 VTSZ szám alá tartozó termék, ha metil-xantint tartalmaz,
ideértve azt az esetet is, ha a metil-xantint a termék valamely összetevője
tartalmazza, és taurint, ginsenget, L-arginint vagy ezek kombinációját
tartalmazza
390 forint/liter
10. c) Előrecsomagolt cukrozott készítmény
11. ca)
a 1704, a d) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó
olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy hozzáadott
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide nem értve azt a terméket,
amely legalább 20 gramm méz/100 gramm mennyiséget tartalmaz, feltéve,
hogy cukortartalma nem haladja meg a 40 gramm cukor/100 gramm
mennyiséget, valamint a 1905 10 és a 1905 40 VTSZ szám alá tartozó
termékeket
210 forint/kilogramm
12. cb)
a 1704, a d) pont hatálya alá nem tartozó 1905, 2105 VTSZ szám alá tartozó
olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz,
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget nem haladja meg,
ide nem értve
– azt a terméket, amely legalább 20 gramm méz/100 gramm mennyiséget
tartalmaz, feltéve, hogy cukortartalma nem haladja meg a 25 gramm
cukor/100 gramm mennyiséget, valamint
– a 1905 10 és a 1905 40 VTSZ szám alá tartozó termékeket
65 forint/kilogramm
13. cc)
a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma meghaladja a 40 gramm cukor/100 gramm
mennyiséget, vagy amely hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt
tartalmaz,
– a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek és
– a ce) pont hatálya alá eső termékek
kivételével
210 forint/kilogramm
14. cd)
a 1806 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem,
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget
nem haladja meg,
– a legalább 50%-ban tejalapanyag felhasználásával készült termékek és
– a ce) pont hatálya alá eső termékek
kivételével
65 forint/kilogramm
15. ce)
a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot és
édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget
meghaladja
110 forint/kilogramm
16. cf )
a 1806 10 VTSZ szám alá tartozó, 40 gramm/100 gramm mennyiségnél
alacsonyabb kakaótartalmú olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem,
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma a 40 gramm cukor/100 gramm mennyiséget
nem haladja meg
40 forint/kilogramm
17. d)
Sós snack
a 1904, 1905, 2005 20 20, 2005 99, 2008 VTSZ szám alá tartozó, gabona,
burgonya, zöldség vagy olajos magvak felhasználásával készült, sütött,
extrudált, pirított, puffasztott vagy pörkölt és azonnali fogyasztásra
alkalmas termék, ha
– sótartalma meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget, vagy
– telített zsírsavtartalma meghaladja a 2 gramm/ 100 gramm
mennyiséget,
ide nem értve a kenyeret és a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti,
legfeljebb 2 gramm só/100 gramm sótartalmú sütőipari terméket
390 forint/kilogramm
(Ez a rész vonatkozik a mogyoróvajakra és krémekre is)

18. e)
Ételízesítő
390 forint/kilogramm
vagy 390 forint/liter
a 2103, 2104 VTSZ szám alá tartozó – gyermektápszernek, fogyasztásra
kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő – termék, ha sótartalma
meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget, kivéve
– a mustárt,
– a ketchupot és
– az olyan, nem szárított, aprított vagy pépesített, sózott ételízesítő
zöldség készítményt, amelynek sótartalma nem haladja meg
a 15 gramm só/l00 gramm mennyiséget
19. f ) Ízesített sör
20. fa)
olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
meghaladja az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is,
ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert
33 forint/liter
21. fb)
olyan ital, amely sört és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz,
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve
édesítőszert
10 forint/liter
22. g) Alkoholos frissítő
23. ga)
a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot
és hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma meghaladja az 5 gramm
cukor/100 milliliter mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert
egyaránt tartalmaz, ideértve azt az esetet is, ha valamely összetevője
tartalmaz cukrot, illetve édesítőszert
33 forint/liter
24. gb)
a legfeljebb 5 térfogatszázalék alkoholtartalommal rendelkező,
2208 VTSZ szám alá tartozó olyan ital, amely üdítőitalt vagy adalékanyagot
és hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy
édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
az 5 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg, ideértve
azt az esetet is, ha valamely összetevője tartalmaz cukrot, illetve
édesítőszert
10 forint/liter
25. h) Gyümölcsíz
26. ha)
a 2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma meghaladja a 35 gramm cukor/100 gramm
mennyiséget, vagy hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz,
a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé, marmelád és
különleges minőségű lekvárok kivételével
780 forint/kilogramm
27. hb)
a 2007 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem,
de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot
tartalmaz, és cukortartalma a 35 gramm cukor/100 gramm mennyiséget
nem haladja meg, a Magyar Élelmiszerkönyv szerinti extradzsem, extrazselé,
marmelád és különleges minőségű lekvárok kivételével
260 forint/kilogramm
28. i) Csemege
29. ia)
a d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont hatálya alá
nem tartozó, olajos magvak felhasználásával készült 2008 VTSZ szám alá
tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, ha cukortartalma
meghaladja a 15 gramm cukor/100 gramm mennyiséget, vagy hozzáadott
cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, a 8 gramm/100 gramm
rosttartalmat elérő termék kivételével
210 forint/kilogramm
30. ib)
a d) pont hatálya alá nem tartozó 1904, a 2006, a d) pont hatálya alá nem
tartozó, olajos magvak felhasználásával készült 2008 VTSZ szám alá tartozó
olyan termék, amely hozzáadott cukrot nem, de édesítőszert tartalmaz,
vagy édesítőszert nem, de hozzáadott cukrot tartalmaz, és cukortartalma
a 15 gramm cukor/100 milliliter mennyiséget nem haladja meg,
a 8 gramm/100 gramm rosttartalmat elérő termék kivételével
65 forint/kilogramm
31. j) Előrecsomagolt édes, sós tészta
32. ja)
a 1901 20, 1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó 1905 90 80 VTSZ
szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot tartalmaz, és
cukortartalma meghaladja a 25 gramm cukor/100 gramm mennyiséget,
vagy amely hozzáadott cukrot és édesítőszert egyaránt tartalmaz, ide
nem értve a jc) alpont hatálya alá tartozó termékeket
210 forint/kilogramm
33. jb)
a 1901 20, 1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó
1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely hozzáadott cukrot
nem, de édesítőszert tartalmaz, vagy édesítőszert nem, de hozzáadott
cukrot tartalmaz, és cukortartalma a 25 gramm cukor/100 gramm
mennyiséget nem haladja meg, ide nem értve a jc) alpont hatálya alá
tartozó termékeket
65 forint/kilogramm
34. jc)
a 1901 20, 1902, a c) és d) pont hatálya alá nem tartozó
1905 90 80 VTSZ szám alá tartozó olyan termék, amely sótartalma
meghaladja az 1 gramm só/100 gramm mennyiséget
210 forint/kilogramm

NÉPSZERŰ TERMÉKEK

Megosztom e bejegyzést

Kezdj el gépelni majd nyomd meg az ENTER-t a kereséshez

Kosár

Nincsenek termékek a kosárban.